Welkom op deze gedenkplek

Onder onverwacht grote belangstelling is op woensdagmiddag 27 januari 2016 het Joods Monument Baarn onthuld en ingewijd. Naar schatting driehonderd genodigden en belangstellenden waren daarbij.

Het monument toont de namen van 45 Baarnse joden, die zijn weggevoerd en uiteindelijk vermoord in Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Fal-Liebau, Mauthausen, Sobibor of Theresiënstadt.

Het gedenkteken staat in het Amaliapark op het Stationsplein in Baarn nabij het bevrijdingsmonument.

Baarnse joden

Tijdens de plechtigheid zijn de namen voorgelezen van de 45 joodse inwoners van Baarn, afkomstig uit 21 families. Dit gebeurde in aanwezigheid van tientallen nabestaanden en verwanten.

Onder de slachtoffers zijn 8 kinderen tussen 6 en 12 jaar. De oudste is een man van 73 jaar.

Het actuele overzicht met namen vindt u hier.

Mocht u nieuwe of aanvullende informatie hebben, geef dit dan svp aan ons door.

Het comité Joods Monument Baarn is in contact gekomen met nabestaanden en verwanten van 6 van de 21 betrokken families. Zij werden voor de onthulling van het Joods Monument Baarn uitgenodigd.

Onthulling op 27 januari 2016

De onthulling van het Joods Monument Baarn werd op indrukwekkende wijze begeleid door Rabbijn Menno ten Brink en het koor Sjier Chadasj. In zijn toespraak legde de rabbijn een duidelijk verband tussen verleden en heden, en zo werd het monument niet alleen een gedenkteken voor de overledenen, maar ook een oproep tot verdraagzaamheid in het heden. "Laten we de fouten uit het verleden niet opnieuw maken en toon respect voor elkaars opvattingen en geloof."

Met het noemen van de namen van de omgebrachte Baarnse Joden hebben zij weer in plek terug gekregen in de Baarnse samenleving.

Ook burgemeester Röell benadrukte in zijn dankwoord de grote betekenis van het samen gedenken. Hij benadrukte de betekenis van het herdenken door de kinderen en generaties die zelf de oorlog niet hebben meegemaakt. De burgemeester bedankte speciaal de 16 aanwezige kinderen van de Baarnse basisscholen die mee hielpen tijdens de plechtigheid, met het uitreiken van de steentjes en de herinneringsboekjes.

De plechtigheid werd professioneel ondersteund door RTV Baarn, waardoor het gezang van het koor en de toespraken goed te volgen waren voor de vele aanwezigen.

Toelichting: De 27e januari was gekozen voor de onthulling, omdat deze dag in 2005 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot de Internationale Holocaust Herdenkingsdag (International Holocaust Remembrance Day). Het is een passende dag om respect te betuigen aan de vermoorde joodse medeburgers van Baarn. Dit geeft een krachtig signaal aan hun nabestaanden en verwanten, aan de joodse gemeenschap in Baarn (en daarbuiten) en aan alle inwoners van Baarn.

Na de onthulling

Direct na de onthulling was er een (besloten) samenzijn voor genodigden in het nabij gelegen Villa Amalia (met dank aan dhr. Hagethorn, eigenaar van Villa Amalia).

Ter gelegenheid van de onthulling is ook een gedenkboekje verschenen met meer achtergrondinformatie over de 45 joodse overledenen, samengesteld door Wim Velthuizen en gedrukt door drukkerij Bakker Baarn.

Het Joods Monument Baarn wordt na de onthulling blijvend opgenomen in de jaarlijkse herdenkingsceremonie op 4 mei op het Stationsplein in Baarn. De plaquette op het monument is een gezamenlijke uitwerking van het comité naar het ontwerp van Kok van Nood.

Dankbetuiging

Het Comité dankt de vele (!) personen en instanties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het monument en alle inzet daaromheen.

Bekijk het nieuwsbrief archief.