Welkom op deze gedenkplek

Sinds januari 2016 heeft de gemeente Baarn een Joods Monument. Het staat in het Amaliapark op het Stationsplein in Baarn nabij het bevrijdingsmonument.

Het monument toont de namen van 45 Baarnse joden, die zijn weggevoerd en uiteindelijk vermoord in Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Fal-Liebau, Mauthausen, Sobibor of Theresiënstadt.

In het voorjaar van 2021 heeft het 4 en 5 mei Comité Baarn een inzamelingsactie gehouden met als doel de adoptie van de 45 namen van Holocaustslachtoffers uit Baarn voor het nationale Holocaust Monument in Amsterdam. Het gewenste streefbedrag werd behaald en het bedrag is inmiddels overgemaakt namens de inwoners van de gemeente Baarn. 

Baarnse joden

Bij de onthulling op 27 januari 2016 zijn de namen voorgelezen van de 45 joodse inwoners van Baarn, afkomstig uit 21 families. Dit gebeurde in aanwezigheid van tientallen nabestaanden en verwanten.

Onder de slachtoffers zijn 8 kinderen tussen 6 en 12 jaar. De oudste is een man van 73 jaar.

Het actuele overzicht met namen vindt u hier.

Mocht u nieuwe of aanvullende informatie hebben, geef dit dan svp aan ons door.

Het comité Joods Monument Baarn is in contact gekomen met nabestaanden en verwanten van 6 van de 21 betrokken families. Zij werden voor de onthulling van het Joods Monument Baarn uitgenodigd.

Blijvend gedenken

Ter gelegenheid van de onthulling is ook een gedenkboekje verschenen met meer achtergrondinformatie over de 45 joodse overledenen, samengesteld door Wim Velthuizen en gedrukt door drukkerij Bakker Baarn.

Bij het Joods Monument Baarn wordt op 27 januari (of op de eerste zondag daarna) een Holocaust herdenking gehouden, als de corona richtlijnen het toelaten op het Stationsplein in Baarn.

De plaquette op het monument is een gezamenlijke uitwerking van het comité naar het ontwerp van Kok van Nood.

Dankbetuiging

Het Comité dankt de vele (!) personen en instanties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het monument en alle inzet daaromheen.